VISIE VAN WESMOOT GEMEENTE:

Om die groei van die liggaam van Christus in die gemeente, sowel as in die gemeenskap te bevorder!

MISSIE VAN WESMOOT GEMEENTE:

Liefde vir God, myself en naaste.
Herlewing deur die Heilige Gees.
Geestelike groei deur Woord, gebed en daad.
Geloofsvertroue in Jesus Christus.
In eenheid saamgevoeg en saamverbind.